Kabanata 2303

Kahit ang mga nagbabantay sa lugar ay hindi alam kung sino talaga si Lindsay, kaya sigurado si Maddox na walang makakapag-expose sa insidente hanggang sa mailabas ang balita tungkol sa pagdakip sa kanya. Ang lahat ng nangyayari ay naaayon sa plano! Pagkatapos niyang bumaba sa kotse, sinimulan ni Maddox na maglakad sa kailaliman ng kagubatan, siniguro niyang iwasan ang lahat ng mga patibong nainilagay niya. Ipinaalam na sa mga team leaders na naatasang bantayan ang lugar na darating si Maddox, kaya hinintay siya ng mga ito sa sandaling makarating siya. Sila ay mabilis na tumakbo para salubungin siya, at nang makalapit sila ay tinanong ni Maddox, “Kumusta ang sitwasyon?” “Walang sinuman ang pumupunta sa mga ganitong klase ng lugar… Kalimutan mo na ang mga tao, kahit kailan ay hindi kami nakakita ng mga ibon dito!” umiling ang leader habang sinasabi niya ito. "Ganyan ka ba dapat makipag-usap sa isang superior...?!" sabi ni Maddox. “H-hindi po, sir! Walang nangyari!" sagot ng tako

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.