Kabanata 22

Huli na ang lahat. Nasira na ang oil painting. One hundred and fifty thousand dollars! Napalunok na lang ang lahat dahil hindi sila makapaniwala sa pangyayaring ito. Si Quinton at Harold lang ang natatawa sa oras na ito. Hindi nila naiwasang mapaisip kung paano mababayaran ni Gerald ang oil painting na nagkakahalagang one hundred and fifty thousand dollars. Kahit na may utang na loob sa kanya ang manager ng Wayfair Mountain Entertainment, hindi niya kailanman maipaliwanag ang kanyang sarili sa nangyari sa oil painting! Hehehe! "Gerald, gusto mo nang umalis? Halos tapos na rin tayong kumain," maingat na sinabi ni Naomi kay Gerald. Kung mananatili pa sila dito, hindi kailanman mababayaran ni Gerald ang oil painting! "Hala! Mukhang may mangyayaring masama. Parang may lalapit na sa atin!" Tinuro ni Jacelyn ang hagdan at tiningnan niya si Gerald. Sa oras na ito, palapit na sa kanila si Zack at may kasama siyang mga waitress, may dala silang bote ng mamahaling wine. Lumapit siya

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.