Kabanata 23

Pagbalik nila sa dormitoryo, nasurpresa si Alice at ang ibang mga babae. Kung talagang mahirap si Gerald at kung nanalo siya ng daan-daang libong dolyar mula sa lottery, hindi sana sila magiging mahihirapan ngayon. Gayunpaman, talagang nakabili pa siya ng mamahalin na limited edition luxury bag at nagawa pa niyang ilibre silang kumain sa pinakamahal na lugar sa manor. At saka, kung pag uusapan ang oil painting, kinaya talaga ni Gerald na-persuade niya si Zack na hayaan na lang ang pangyayaring iyon. Paano nangyari 'yon? "Alice, anong masasabi mo sa nangyari ngayong araw?" Nakaupo si Alice sa kanyang kama habang nakikinig siya kay Jacelyn, na nagtatanggal ng kanyang makeup. Pagkatapos nito, sumimangot siya bago niya sinabi, "Hindi ko alam. Siguro masyado lang akong nag-iisip. Hindi ba tinawagan na ni Hayley si Harper para tanungin at kumpirmahin ang sitwasyon sa kanya? Kung tutuusin, ang dahilan kung bakit tinatrato ng mabuti ni Zack si Gerald ay dahil nailigtas ni Gerald ang buh

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser