Kabanata 2322

Malapit na sana silang kumain, ngunit narinig ang isang malakas na 'kulog', na sinundan ng isang 'kalabog'! Natural na napalingon ang lahat para tingnan ang pinanggalingan ng tunog... at mabilis nilang nakita ang nakabalbas na lalaki—na mukhang nasa thirties—na nakahiga sa sarili niyang dugo! Nanlaki ang mga mata niya sa takot, makikitang nagpupumiglas ang lalaki ng saglit, pilit niyang sinusubukang humingi ng tulong. Kahit na nanghihina na ang kanyang katawan, mukhang walang may pakialam sa kanila. Nagpatuloy lang sila sa pagkain na para bang isang daga lamang ang namatay... Inilapit ni Lucian ang bowl ng soup sa kanyang bibig, ngunit halatang nawalan na siya ng gana. Ibinaba muli ni Lucian ang bowl bago niya sinabing, “Iyon ang magandang halimbawa ng sinabi ko kanina. Siguro sinaktan ng kawawang lalaking iyon ang isang tao at hinintay ng taong iyon ang pagkakataon na ito para patayin siya…” “Posible. Ito ang pinakamagandang lugar para pumatay ng tao…” sagot ni Gerald na parang wa

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser