Kabanata 2323

Nabigla si Gerald dahil ang mga mata ng matanda ay kumikinang na parang ito ay mga mata ng mas batang babae… “Ang mga tao na hindi nakikinig sa advice at madalas na may nangyayaring masama sa kanila…” sabi ng matanda nang tumingin siya sa gilid. “Salamat sa concern mo pero aalis na ako,” sabi ni Gerald nang yumuko siya sa harap ng babae, bago siya nagmadaling umalis… Nang mawala si Gerald, dahan-dahang dineretso ni Gerald ang kanyang likuran… at lumalabas na hindi pala siya hunch-backed! Umiling siya at nagsalita siya gamit ang mas malinaw na boses, “Iyon pala ang Herculean Primordial Spirit na sinasabi ng tatay ko… Hindi ko inasahan na mapupunta ito sa katawan ng isang batang lalaki! Magiging delikado ito kung mula siya sa isang makapangyarihang background…” Walang alam si Gerald sa lahat ng ito, at patuloy niyang inisip na sinabi lang iyong ng matanda dahil sinusubukan niyang maging mabait. Sa kabila ng kanyang babala at sa katotohanan na maraming malalakas na tao sa islang ito,

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser