Kabanata 2330

Hindi interesado si Gerald sa mga gamit na iyon. Sa katunayan, wala siyang plano na mag-shopping. Ang priority niya ay imbestigahan pa ang tungkol sa nangyari kagabi. Mabuti na lang at walang nag-uusap tungkol sa kanyang encounter kagabi sa matandang iyon. Naging panatag ang isip niya nang dumating ang matandang babae. Pero naniniwala si Gerald na hindi kasing simple ng inaakala niya ang itsura ng matandang iyon, at malamang malalaman niya ang sikreto ng isla kapag nakausap niya ang matanda. Nang makarating sila sa area kung saan makikita ang mga stall, lumingon si Gerald kay Aiden bago niya sinabi, “Umuwi na tayo.” “Sige… Hindi ito kasing ganado tulad ng inaakala ko…” dismayadong sinabi ni Aiden. “Pinaghalo mo ang mga auction at party… Ngayong pinag-uusapan na natin ang auction, nagtataka ako kung may magagandang gamit doon bukas…” sabi ni Gerald sabat tawa habang tumatalikod siya… ngunit nakaharap niya ang isang binatang naka-gray na nakatingin sa kanya mula sa crowd. Yumuko an

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.