Kabanata 2331

Naramdaman niya ang malamig na bagay sa kanyang leeg, kaya ang lalaki ay tumingin sa ibaba... at napagtanto na mayroong isang dagger sa kanyang lalamunan! "Pwede mo bang sabihin kung bakit mo ako sinusundan?" tanong ni Gerald habang naniningkit ang kanyang mga mata. “Na-nagkakamali ka, brother! Wala akong dahilan para sundan ka!" sagot ng binata sabay lunok habang awkward na nakangiti at nakataas ang dalawang kamay. Nabigla si Gerald nang marinig iyon. Nabigla siya dahil hindi lumaban ang lalaki sa banta niya at hindi rin nag-fluctuate ang kanyang essential qi! Kahit pa hindi niya inaasahan ang ganoong reaksyon, huminga lang ng malalim si Gerald bago sumagot, “...Dahil ba pumasok ako sa isang pinagbabawal na lugar kagabi?” “...Pinagbabawal na lugar?” nalilitong tinanong ng binata. Kung tutuusin, wala siyang kaalam-alam na pumunta si Gerald sa Mount Nimbus kagabi. Ang sinabi lang sa kanya ay si Gerald ay nagtataglay ng Herculean Primordial Spirit at hindi siya pwedeng umalis sa

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser