Kabanata 241

"Anong gusto mo?" Hindi inakala ni Gerald na magkaka bunggo siya kay Sara nang nagkataon, samakatuwid, masungit na sagot niya, “Hehe. May gusto akong itanong sayo. Matapos akong bigyan ng sampal sa mukha kaninang umaga, ano ang nararamdaman mo at ano ang iyong kalagayan ngayon na nakatayo ka sa harap ko sa ganitong kapasidad bilang isang tagapagsilbi? " Tanong ni Sara. Maraming mga panghihinayang at hinanakit ang naramdaman ni Sara sa kanyang puso matapos masampal sa mukha. Napahiya din siya dahil sa kung paano siya nalampasan ni Gerald. Ang mga emosyong ito ay gumugulo kay Sara sa buong araw! Hindi lang siya makapaghintay na makaganti sa kanya. Sagot ni Gerald habang ngumiti siya ng mapait, “Wala naman akong nararamdaman. Sabihin mo na ngayon kung mayroon kang gustong sabihin. Busy ako at marami akong ginagawa!" “Hahaha! Busy my *ass! Gerald, go! Kuhanan mo ako ng napkin! " Sagot ni Sara habang nakaturo sa isang napkin box sa gilid. “Ikaw ay isang waiter ngayon, kaya dapat mong

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser