Kabanata 242

Slap! Bagamat si Cassandra ay isa ring napasalbaheng uri ng tao, mayroon pa rin siyang napakataas na pamantayan para sa taong gugustuhin niya. Samakatuwid, hindi niya namalayang tinaas ang kanyang kamay at sinampal sa mukha niya ang maikli at malambot na tao. Tumayo siya bago niya kinuha ang baso ng alak at ibinuhos ang buong baso ng alak sa mukha ng lalaki. “Ahh! G. Zabka, okay ka lang ba? ” Agad na nagtanong ang lady boss na si Qassie nang makita ang alitan. Sa oras na ito, ang kapaligiran sa buong silid ay tahimik na tahimik. Sa totoo lang, alam na ni Qassie na si G. Zabka ay labis na interesado kay Cassandra. Iyon ang dahilan kung bakit niya hinihimok silang dalawa na magkasama na maglaro ng isang laro. Nakilala na siya ni Qassie dati. Si G. Zabka ay nagmula sa San Creek at siya ay talagang mayaman dahil nagmamay-ari siya ng isang minahan ng karbon. Bukod dito, ang asawa ni Qassie ay nanalo lamang ng karapatang patakbuhin ang bar na ito pagkatapos na mamuhunan si G. Zabka ng

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser