Kabanata 298

“Huwag kang kabahan Felicity. Ipaliwanag mo agad ang iyong sarili kay Ordinary Man!" Payo sa kaniya ni Yvonne. "Aling kotse ang dapat kong sakyan?" Sa sandaling iyon, si Gerald ay lumabasnang matapos siya sa kanyang trabaho. Nakita niya na maraming mga kotse ang naka-park sa harap niya. Hindi niya mapigilang tanungin si Yvonne dahil siya ang humiling sa kanya na manatili para sa paglilinis. 'Gusto ba niya na mag-hail ako ng taxi pabalik tulad ng huling oras?' "Maaari ka lamang sumakay sa anumang kotse na gusto mo. Hindi mo ba napapansin na si Felicity ay naguguluhan? Napakaliit mo lang, walang-kabuluhan! " Walang pasensya na saway sa kanya ni Yvonne. “Yvonne, huwag mo siyang abalahin. Tulungan akong mag-isip ng isang paraan upang mabilis na tumugon sa mensahe ng Ordinaryong Tao! ' Nag-aalalang sabi ni Felicity. Habang sila ay nagtatalakay, si Felicity pagkatapos ay nag-isip ng isang tugon. Pagkatapos ay isinulat niya ang tugon. Ang tunog ng kampanilya ay narinig. Sa pa

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser