Kabanata 299

“Felicity, kung ganun, tawagan mo na kaagad ang iyong mga seniors sa inyong kumpanya. At kontakin din ang Ordinaryong Tao nang mabilis! ” Sabi ng isa sa mga dalaga habang kinakabahan. Dahil siya ay isang batang babae, siya ay medyo kinakabahan ng marinig na may ibang tao na darating, naghahanap ng gulo at upang pumili ng away. Ngumuso si Felicity. "Ano ang dapat kong matakot? Wala akong kailangan. Kung maglakas-loob si Jake na pumunta sa Emperor Karaoke Bar para sa akin, babayaran ko siya ng mabigat na presyo para dito. Mayroon kaming isang matalik na kaibigan, at kahit ang CEO dito ay natatakot sa kaibigan naming iyon. Ito ang aming teritoryo! " Mahigpit na itinanim ni Felicity ang mga braso sa baywang at tumawa. Natigilan si Gerald. 'Naku! Nalantad ba ang aking pagkakakilanlan? ' Tuliro sila. "Sino yan?" Nang malaman nila na mayroon silang kaibigan na ganyan, si Yvonne at ang iba pa ay medyo nagtaka. Matapang na sagot ni Felicity. “Huwag na nating pag-usapan ito. Gusto

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser