Kabanata 401

“Ha? Anong nangyayari dito?" Pumunta sila sa tabi ng kalsada para lumayo, napanood ni Leila at ng iba pa ang nangyayari habang gulat na gulat. Ang isang hilera ng mga mamahaling kotse ay nakaparada sa labas ng karaoke bar. Maraming mga tao ang nagsisiksikan sa buong lugar. "Siguro may nangyari! Gosh... nabaliw na ba ang Gerald na ‘yon?" Pasigaw na tinanong ni Douglas. "Siguro nga. Ibig kong sabihin, sino pa ba sa Serene County ang maglalakas loob na gumawa ng gulo? Dapat hindi ko na dinala ang lalaking ‘yon dito, kahit na ano pa ang sabihin ng kahit sino. Tingnan mo ngayon.” Ang mga tao ay bumulong sa kanilang sarili, ang kanilang pananaw ay medyo malabo. Namumutla si Cindy habang naririnig ang kanilang mga salita. Kung totoo ang sinabi nila, siguro ang buhay ni Gerald ay nasa matinding panganib! Hindi pwede, kailangan niyang pumasok at tingnan ang sitwasyon sa kanyang sarili. Kung talagang masama ang mga nangyari, tatawag siya sa mga pulis! Sa pag-iisip ng ganito, binuksan ni Ci

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser