Kabanata 402

Ang ibig sabihin ng sinabi ni Gerald kanina sa mga tao ay tatawag siya ng mga tao na lalabanan si Louie Lourdes. Sa oras na iyon, hindi ito masyadong pinansin ni Cindy. Inisip niya na si Gerald ay tinatagalan lang ang oras. Ngunit nandito mismo ngayon ay isang buong grupo ng mga tao na sigurado ay umatake at tinalo si Louie. Kinilabutan ang buong katawan ni Leila nang marinig niya ang sinabi ni Cindy. "Imposible! Yung lalaking yun ang may kagagawan nito? Hindi ko alam ang tungkol sa kanya, pero hindi ba loser lang siya? Paano siya magkakaroon ng napakaraming mayaman at makapangyarihang kaibigan? Hindi ka ba nahuhulog sa kalokohan niya, Cindy!" Kung ito ay naging totoo... ihahampas na lang ni Leila ang kanyang ulo sa pinakamalapit na pader. Ngunit hindi, haha, imposible ito! Lumingon si Leila para senyasan ang lahat mula sa sasakyan na lumapit at sumali sa kanila, kung saan sasabihin niya sa kanila ang nakuha niyang impormasyon. Ang bawat isa ay naging masaya sa balita na si Lou

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser