Kabanata 753

"Sandali lang!" Biglang sabi ni Xara. "Gerald, repulsive ako ngayon. Sa palagay mo ba matatakot sakin si Queta kung pupunta ako ng biglaan roon? At saka, wala ako sa tabi niya pagkatapos ng maraming taon. Iniwan ko pa nga siya. Magagalit ba sya sa akin? Galit ba siyang makita ang isang napakapangit na ina? ” Halatang-halata ang takot ni Xara sa kanyang boses. "Talagang tatanggi siyang kilalanin ako bilang kanyang ina dahil masama at pangit akong babae! "Tsaka, sobrang biglaan ito. Matatanggap pa ba ako ni Queta? " Hinawakan ni Xara ang mukha niya habang nagsasalita. Napakamot ng ulo si Gerald. "Kung sasabihin ko kay Queta na ikaw ang kanyang ina, siguradong nasasabik siya. I guess hindi mo lang siya ganoon kakilala pero, napakabuting babae ito!" "Baka hindi mangyari yun. Gerald, paano ito? Gumawa lamang ng arrangement para makapunta ako at magpanggap bilang isang yaya para kay Queta. Alam ko na may pagkakataon na hamakin niya ako bilang kanyang yaya, ngunit may gusto la

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser