Kabanata 754

Iyon pala ang diary ni Queta. Sa loob ng ilang taon, nakasanayan nan yang magsulat sa diary.. Binuklat ni Xara ang unang pahina, at ito ay mula sa oras bago nakilala ni Queta si Gerald. "Naging guro ako ng kindergarten ngayon. Medyo nasiyahan ako mula nang makita ko ang mga bata na masaya at masigla araw-araw. Hindi pa ako nagkakaroon ng isang ina mula pa noong bata pa ako. Siguro hindi ko mararamdaman ang labis na pag-iisa sa kapag kasama ko klaseng ito na puro masiyahing mga bata. "Ngayon, narinig ko ang isang kasamahan na nagsasalita ng palihim sa akin. Sinabi ng guro na iyon na lumaki ako sa isang bahay ampunan at iniwan ako ng aking mga magulang noong bata pa ako. Nagpanggap ako na parang hindi ko ito narinig, ngunit mas naging mlungkot pa ako. Inaasahan kong makikilala ko ang aking mga magulang balang araw, kaya maaari kong tanungin sila kung bakit nila ako pinabayaan. Bakit hindi nila ako mabigyan ng isang maganda at masayang childhoon? Bakit?" "..." “Nagtatrabaho ak

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser