Kabanata 792

Hawak ang kanyang tiyan habang pinupunasan ang luha niya, inilabas ni Alice ang kanyang cell phone at nagsimulang magpadala ng isang text message. Hindi nagtagal nang marinig ang katok sa pinto ng kanyang silid. Pagkabukas nito, ang taong nakatayo sa labas ay ang parehong lalaki na binugbog kanina si Alice! “Tapos na ba, miss? At narito naisip ko na susunduin ka na ng batang panginoon at maiiwan sa iyo ngayon! " sabi ng lalaking may chuckle. "Narito ang pera, ngayon umalis ka sa aking paningin! Gayundin, habang sinabi ko sa iyo na magpakita ng isang mahusay na palabas, sa palagay mo ay hindi ka masyadong masungit? " galit na sagot ni Alice. "Hoy, lahat ay dahil sa aking matinding kasanayan sa pag-arte na natapos ng pagbili nito ng batang panginoon! Haha! Nakikita ko na nahimatay siya ... Dahil malaya ka sa buong gabi, bakit hindi tayo… ” "Mawala!" sigaw ni Alice habang nanlilisik ang tingin sa lalaki bago isinara ang pagsara ng pinto. Totoo na kanina pa itinakda ni Alice si

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.