Kabanata 793

"Isang marangyang kotse?" sabi ni Mila habang mabilis siyang lumingon upang tumingin din. Nararamdaman ni Mila na bumilis ang pintig ng puso niya habang pinapanood ang sports car na mabilis na papasok sa daungan. 'Si Gerald ba sa wakas ay dumating?' Nang mapahinto ang kotse, nadatnan ni Mila na unti-unting naglalakad. Lumabas ang isang batang lalaki na may dalang isang palumpon ng mga sariwang bulaklak. Nakikita kung gaano siya ka-romantiko, halos lahat ng naroon — lalo na ang mga batang babae — ay nagsimulang magselos. "Pasensya na late ako, Hallie!" sabi ng binata habang tinatanggal ang baso habang nakangiti. “Hindi ka naman huli, mahal! Natutuwa akong malaman na sumugod ka palang dito upang makita lang ako! " sagot ni Hallie habang lumalakad siya sa halip na tuwang tuwa sa binata. Nang mailipat niya si Mila, gayunpaman, tiniyak niya na nakita siya ni Mila na nakangisi sa kanya bago sinabi, "Bakit ka lumakad nang malayo? Totoo bang naisip mo na ito ay magiging iyong

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.