Kabanata 801

"Hala! Kailan pa naging lax ang assembly ng pamilyang Crawford? Pwede bang may literal na makilahok at umupo saan man nila gusto? Tingnan mo lang kung gaano kalunos ang taong mukhang may pagka-awkward na ito! " Katatapos lang magpadala ng mensahe ni Gerald sa kanyang kapatid nang marinig niya ang boses ng isang babae na kinukutya siya. Nang binalingan niya ang babae sa tabi niya na may mabibigat na pampaganda, simpleng iginulong niya ito sa kanya. "Hmp! Inakala ko na makakakilala lamang ako ng mga kilalang tao pagkatapos na ikasal sa sikat na pamilyang Crawford! Hindi ko akalain na makaupo sa isang mesa dito kasama ang isang tao! " malakas na sumbong ng babae, para lang marinig siya ni Gerald. Bumaba ang tingin ng babae kay Gerald na tila nahihiya siyang umupo lang sa tabi niya. "Tama na! Panoorin ang iyong bibig. Habang ang lahat sa pamilya ay mayaman, ang ilang mga tao ay mas mababa pa rin ang kaalaman at may pananaw kaysa sa iba! Bukod, ang ilan sa atin dito ay maaaring may

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.