Kabanata 802

Ang taong tumayo kaagad at sinigawan ang baliw ay si Bethany. “So paano kung masungit ako? Ano ang gagawin mo tungkol dito? " gantimpala ni Xandra, ayaw nang mapabayaan. Tila nakalimutan ng dalawa kung nasaan sila habang nagpatuloy sa pagtatalo sa bawat isa. Nilinaw ito dahil ang lahat ay natahimik na sa loob ng ilang oras. "Kapatid!" sigaw ng isang malutong at malinaw na boses na pinatahimik ang dalawang nagtatalo na kababaihan. Kung sabagay, alam nila kung kanino ang boses. Pareho silang lumingon at tumingin kay Jessica na nagmamadaling naglalakad palapit sa kanila. "Kapatid na babae!" sagot ni Gerald habang sinubukan niyang punasan ang mga mantsa ng tsaa sa kanyang katawan. "…Kapatid na babae?" Agad namang natigilan ang lahat doon. Tinawag niya si Jessica na kapatid niya? Siya ba talaga ... “Sino ang gumawa nito? Sino ang naglakas-loob na mapahiya ang batang master ng pamilyang Crawford? Ang taong iyon ay dapat mayroong pagnanasa sa kamatayan! " saway ni Jessica sa i

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser