Kabanata 803

“Ito si Lyra, Gerald! Bagaman hindi namin siya nabanggit sa iyo dati, siya ang tumutulong sa iyo na hawakan ang iyong mga isyu sa pananalapi sa mga nakaraang taon. Pinalaki namin siya mula bata pa siya! ” sabi ni Yulia na tila hindi narinig ang sinabi ni Lyra kanina. Bagaman hindi diretsong sinasabi ito ng kanyang ina, ang napapailalim na mensahe na ipinahiwatig niya ay malinaw kay Gerald. Kung sabagay, hindi lamang narinig ni Gerald ang iba na tumutukoy kay Lyra bilang dalaga, halata rin ito batay sa kasalukuyang ekspresyon ng mukha ng kanyang mga magulang. "Ma, kanina pa tayo nagkakilala!" medyo malakas na sabi ni Lyra sa pagkakataong ito habang nakatingin kay Gerald na may mahinang ngiti. "Oh, mayroon ka? Sa gayon lahat ng mas mahusay pagkatapos! Haha! Sige, hindi na papalo sa paligid ng bush! Si Lyra ang fiancée mo, Gerald! ” sabi ni Dylan na mukhang tuwang-tuwa. Bilang tugon, gayunpaman, umubo si Yulia bago marahang hinawakan ang manggas ni Dylan. Kung sabagay, alam nila n

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser