Kabanata 833

"Ang aking jade bracelet!" Ang jade bracelet ay nabasag sa isang milyong piraso. Nanlaki ang mga mata ni Catherine mula sa pagkabigla. Natulala din si Bea sa nagawa lang ni Yura. Ang jade bracelet na ito ang pinakamahalagang kayamanan sa kanilang pamilya. Ibinigay ng kanyang lola ang bracelet na ito ng jade sa kanyang ina bago ito ipinamana kay Bea. Ang dahilan kung bakit handa si Catherine na bitawan ang pulseras bilang isang regalo para kay Lady Yaleman ay medyo simple. Ang kanyang asawa ay kasalukuyang nakahiga sa kama sa isang halaman na halaman at wala nang pag-asa para sa kanya. Inaasahan niya na ang kanyang anak na babae ay maaaring patunayan ang kanyang sarili at makakuha ng pagkilala mula sa pamilyang Yaleman, balang araw sa hinaharap. Hangga't natutuwa at nasiyahan si Lady Yaleman, makakasulong si Bea. Kung hindi man, kung pinayagan si Rose na magkaroon ng buong kontrol sa kumpanya sa hinaharap, kung gayon ang lahat ng pag-asa ay talagang mawawala para kay Bea at s

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser