Kabanata 834

Sabi ni Rose. “Hmph! Maaari siyang umalis kung nais niya! Wala sa paningin, wala sa isip! " Malamig na tugon ni Lady Yaleman. Pagkatapos ay tumalikod siya upang tingnan ang pinangyarihan ng piging. "Ano ang nangyayari? Maraming mga kilalang panauhin sa aking kaarawan sa kaarawan noong nakaraang taon sa oras na ito. Saan napunta ang lahat sa taong ito? " Biglang napagtanto ni Lady Yaleman na may mali. Sumagot si Yuma, "Yeah, parang kakaiba. Bakit kakaunti ang mga bisita dito ngayon? Ibig kong sabihin, hindi ko ba sila personal na inimbitahan dito sa piging? " Sa mukha ni Lady Yaleman ay isang maasim na ekspresyon. Sumenyas siya para sa kanyang mayordoma na si Sheldon na sumulong. Tinanong niya siya tungkol sa mababang rate ng turnout para sa mga panauhing espesyal na inanyayahan nila sa kaganapan. Sumagot si Sheldon, “Lady Yaleman, humihingi ako ng tawad ngunit wala rin akong ideya kung bakit ito nangyayari. Marami sa mga kilalang panauhin at kasosyo na inimbitahan namin ang b

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser