Kabanata 839

"Kayo ba?" Nakasimangot si Bea pagkakita niya sa kanila. Ang pag-upo doon ay walang iba kundi ang pamilya ng kanyang panganay na tiyuhin na tatlo at pati na rin ang pamilya ng kanyang pangalawang tiyuhin. Ang nangyari ngayon ay nagtaguyod ng pagkamuhi kay Bea kay Rose at sa natitirang pamilya Yaleman. “Gaano ka kawalang respeto sa iyo, Bea. Hindi mo ba dapat batiin ang iyong matatanda kapag nakita mo sila? Wala ka bang asal, o kahit isang pangunahing pakiramdam ng paggalang !? " Malamig ang tugon ni Rose. Sinamaan siya ng tingin ni Yuma na may galit na ekspresyon. "Anong ginagawa mo dito?" tanong niya. "Narito ako upang talakayin ang isang proyekto natin!" May hawak na bag si Bea. Lahat ng nasa VIP waiting area ay pawang mga boss o ilang lokal na tycoon. Alinman sa iyon o sila ay mga may-ari ng pangalawang rate ng kani-kanilang mga negosyo, tulad ng kanyang panganay na tiyuhin. Siya lang ang tao dito na nakadamit tulad ng isang ordinaryong empleyado. “Hmph! Ano ang sinabi m

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser