Kabanata 840

Kinakabahan na sabi ni Bea. "Ang iyong pinsan? Maaari ko bang malaman kung sino siya? Sino ang hiniling niya sa iyo na hanapin mo dito? ” Ang receptionist na nagtatrabaho sa front desk ay may napakahusay na ugali at malinaw na nakatanggap siya ng espesyal na pagsasanay para sa paglilingkod sa kanilang mga kliyente. Ginalang niya ang lahat sa silid nang may paggalang, kahit na ang payak na bihis na Bea. “Ang pangalan niya ay Gerald Crawford. Sinabi niya sa akin na pumunta dito at maghanap para sa isang lalaking nagngangalang G. Kayden Zelly! " Umiling ang resepsyonista sa front desk at may masakit na ngiti, sinabi niya kay Bea, “I am sorry but there is no one named Kayden Zelly here. Wala pa kaming naririnig na kahit sino na tinawag na Gerald Crawford. Sigurado ka bang hindi ka nagkamali? ” "Ano?" Sumubo ang kaba ni Bea ng marinig ang sagot ng resepsyonista. Lalo na ito ay dahil lahat ay nakatingin sa kanya. Nagsimula siyang mamula dahil sa kahihiyan. "Oh aking diyos! Ano ang sin

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser