Kabanata 857

"Isa pang regalo?" Sinabi ng ilan sa mga panauhin habang masigasig silang naghihintay. Kung tutuusin, nagtataka sila kung ano ang hinanda ng dalawang makapangyarihang magkapatid na Crawford matapos makita ang moonstone at lahat ng mga chairman na inimbitahan ni Gerald. "Dahil may mga regalo na kami ni Gerald, ang pangatlong regalong ibibigay sayo ng aming hipag!" sabi ni Jessica sabay lingon sa likod. Habang sinusundan ng iba ang kanyang tingin, nakita nila na ang isang grupo ng mga servants na naglalakad sa hall patungo sa kanila na pinamumunuan ng isang magandang babae. Kahit na mula sa malayo, napansin ng lahat ang banayad na ugali ng magandang babae. Dahil dito, lalong naging tense ang pakiramdam ng paligid. "Napakaganda ng babae!" sigaw ng maraming tao habang pinagmamasdan nila siya na papasok sa sala. "Hipag?" Gulat na gulat na sinabi ni Bea. Ang hipag na tinutukoy ay walang iba kundi si Lyra. Paglingon niya kay Gerald, yumuko lamang siya at walang sinabi. Kung tutu

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser