Kabanata 858

Nang matapos ang pagdiriwang, hindi pa rin makapaniwala si Rose, Second aunt, at marami pang iba mula sa lahat ng kanilang nasaksihan. Nagkaroon pa sila ng idea noong una na kunin ang pabor ni Jessica, ngunit ang tanging natanggap lamang nila ay mga malalamig na tingin mula sa kanya. Sobra silang natakot kay Jessica pagkatapos ng pangyayari na iyon kaya walang sinuman ang nakalapit para makipag-usap sa kanya! Si Bea ay biglang umakyat sa stardom sa loob lamang ng isang araw. "Lumalabas na malaki ang impluwensya at kapangyarihan ni Dylan! Nakakagulat ito!" malungkot na sinabi ni Lady Yaleman matapos marinig ang isang buod ng mga pangyayari mula kay Gerald. Gabi na at nakatayo sa loob ng kwarto ni Lady Yaleman ang ilang mga tao. "Hindi na kailangang panghawakan pa ang mga sama ng loob na naipon mula noon pa man, lola... Panahon na para bitawan sila at muling pagsamahin ang ating mga pamilya!" sabi ni Gerald. "Wala na ba silang pinanghahawakang sama ng loob? Napakamalupit ko ka

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser