Kabanata 876

Nagtangkang tumakas si Gerald ngunit siya ay hinarangan mula sa lahat ng posibleng direksyon. Pagkatapos nito, bumukas ang pinto ng kotse. Isang grupo ng mga bodyguards na nakasuot ng itim na suit ang naglakad palabas ng kotse. Ang leader nila ay walang iba kundi si Joel. Siya ang ama ng tatlong young masters ng pamilyang Long. “Hahaha! Si Mr. Crawford pala ito? Bakit ka nagmamadali? May pupuntahan ka?" Makikita ang mapahamak na itsura sa mukha ni Joel. "Nabalitaan ko na nagdesisyon kang umalis sa pamilyang Crawford kamakailan lang. Hindi ako naniniwala noong una pero nang makita kita ngayon, Mr. Crawford, parang totoo ang tsismis!" Sabi ni Joel. "Napakatagal mo nang hinihintay ang sandaling ito, hindi ba Joel? Kaysa makipagdaldalan tungkol dito, bakit hindi mo ako kunin, tulad ng matagal mo nang pinaplano!" Sagot ni Gerald habang nakakunot ang kanyang noo. "Mr. Crawford, kung hindi lang dahil sa katotohanang nabigyan ako ng mahigpit kautosan na huwag kang saktan, sinimulan

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser