Kabanata 877

"Boom!" Maririnig sa buong city ang malakas na pagsabog. Makikita ang ulap ng usok mula sa pinangyarihan at pinalaligiran rin ito ng debris. Iniilawan ng apoy ang buong kalangitan. Maraming mga kotse ang sabay na sumabog at nagsimula ang isang malaking apoy sa loob matapos ang ilang segundo. "Mr. Crawford, okay ka lang?” Pinrotektahan ni Drake si Gerald habang gumugulong sila sa maliit na slope. Sinama nila Drake at Tyson si Gerald habang tumatalon sila mula sa sasakyan nang sumabog ang kanilang sasakyan kanina. Isang halimaw na baliw ang gumawa nito sa kanila. "Sa tingin ko, okay lang ako!" Umiling si Gerald at pakiramdam niya ay parang umiikot ang langit. "Sumusunod pa rin sila!" Sigaw ni Tyson. Maraming mga kalalakihan na nakasuot ng itim ang sumugod sa maliit na slope mula sa main road habang hawak nila ang kanilang mga armas. "Sixteen pa sila na papunta. Kalabanin natin ang tig-walo sa kanila. Mr. Crawford, tumakbo ka papuntang norte mula sa aming posisyon! Hinihinta

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.