Kabanata 908

“Hah! Sa tingin mo ba hindi namin alam kung sino ka! Ikaw si Mindy, ang second young lady ng pamilyang Fenderson! Tama ka, nagkakape talaga si Jasmine. Past tense syempre, dahil nakuha na rin namin siya! Ikaw na lang ang kailangan naming kaharapin! Maglakad ka na!" utos sa lalaki na mukhang leader ng grupo, nang itinulak niya ng malakas si Mindy. Sa sandaling sinabi niya iyon, maririnig ang tunog ng mga makina mula sa malayo. Makalipas ang ilang sandali, makikita ang isang minibus na kumaripas ng takbo patungo sa kanila! "Pumasok ka sa loob!" utos sa lalaki nang huminto ang sasakyan sa harapan nila. Sumunod na lamang ang tatlo dahil nasa sitwasyon sila na wala silang pagpipilian. Sa puntong iyon, inisip ni Gerald kung dapat na siyang gumalaw ngayon o magpatuloy sa paghihintay ng kaunti pa. Kung tutuusin, hindi siya natakot sa mga taong ito kahit na may mga baril ang mga ito. Sa sandaling iyon, maririnig ang isang static na boses na nagmumula sa isang walkie-talkie na nagsasabin

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser