Kabanata 909

Hindi makapaniwala si Gerald kay Maia habang nakatingin siya dito. Inakala niya noon na magkakaroon siya ng mas maayos na impression sa kanya pagkatapos siyang tulungan ni Gerald. Imahinasyon lamang niya ang lahat ng ito. Ang tanging nagawa lamang niya ay pilit na ngumiti habang nakatingin sa babaeng matigas ang puso. "Tama na 'yan. Walang kwenta kung pag-uusapan ang mga ganyang bagay ngayon. Ang mahalaga ay ang plano natin kung paano tayo makatakas!" sabi ni Warren. Pagkatapos niyang sabihin ito, biglang may nang bumukas ang pintuan na gawa sa bakal. "Pumasok kayong lahat!" Kasunod nito, humigit-kumulang thirty katao ang itinulak sa lugar. Ang mga ito ay binubuo ng mga bata at matanda. Lahat sila ay may mga sako sa kanilang ulo, pareho kung paano dinala sa lugar na ito ang kanilang grupo kanina. Nabigla si Jasmine nang matanggal ang mga sako. "Ano? Kayo? Nakuha rin nila ang iba?!" Sigaw ni Jasmine nang mabigla siya sa mga pangyayari. "Kinidnap ka rin pala, Miss! Walan

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser