Kabanata 911

Malapit nang dumating ang gabi. Gayunpaman, ang katahimikan ng gabi ay nasira dahil sa napakalakas na pagsabog! Ang mga miyembro ng pamilyang Schuyler na kasalukuyang nasa lugar ay natulala habang pinapanood ang mga apoy na lumiliyab at sumasabog mula sa kanilang cellar. "Anong nangyayari?" Sigaw ni Noah nang mabigla siya habang katabi niya sila Berk at ang ilan pa. Silang lahat ay nakaupo sa isang malaking conference hall ng pamilyang Schuyler nang maganap ang pagsabog. "Master, may nangyaring masama! Ang cellar natin ay sumabog at makikita ang malakas na apoy doon!" Sumugod ang isang butler sa conference hall at summigaw siya kung saan naroon ang mga lalaking natulala sa pangyayari. "Ano?!" sagot ni Noah nang bahagyang kumibot ang labi niya. Mayroon siyang dahilan kung bakit galit na galit siya. Maraming mga taon na hindi ginamit ng pamilyang Schuyler ang kanilang warehouse upang mag-imbak ng mga hindi importanteng bagay. Ngunit ngayon, karamihan sa kanilang mahahalagang im

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser