Kabanata 912

Mabilis na sinuntok ni Gerald ang anim na guwardiya. Tumagal ng isang segundo bago silang lahat ay nahulog sa lupa nang magkakasabay, dumudugo ang kanilang mga bibig at ilong. “… H-huh…? Ikaw... ikaw pala ay marunong makipaglaban mula pa noong una, Sanderson…?” sabi ni Mindy habang nanlalaki ang kanyang mga mata at hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Kahit na sina Stella at Isabelle, na kilala ang maraming eksperto sa Taekwondo noon, ay alam na ang mga eksperto na iyon ay hindi maikukumpara sa pipi na si Sanderson! Isa pala siyang makapangyarihan na tao! Ang lahat ng mga tao sa kwarto ay walang alinlangang namangha sa mga pangyayari, dito nila napagtanto na mayroon na silang isang taong tiyak na maaasahan. Hindi nagtagal bago lumingon si Gerald para tumingin sa mga taong ito at sumenyas siya na tumakbo palabas ng lugar sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sumunod sila sa kanyang pamuno at lahat sila ay mabilis na tumakbo papunta sa backyard. Sa sandaling makalabas sila, naki

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser