Kabanata 916

Bago pa man umatake ang dalawa, naglunsad si Gerald ng isang spinning kick na nakatutok sa kanilang mga ulo sa sandaling makalapit na sila! Sa sandaling iyon, naramdaman ng mga tauhan ng pamilyang Moldell na halos lumuwa ang kanilang mga mata sa kanilang mga bungo habang lumilipad sila sa kabilang dulo ng silid. Sa huli, pareho silang nawalan ng malay! "Ano?!" sabay na sumigaw sina Quentin at Trey habang nanlalaki ang mga mata nila sa gulat. Ang dalawang iyon ay mga estudyante ng pamilyang Moldell... At sila ay napatumba lamang mula sa isang sipa? At mula pa kay Gerald sa ng lahat ng tao?! Malamang ay hindi sila maniniwala kung hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata. Gayunpaman, ang lahat ay nandoon nang mangyari ang eksena. Kailan pa naging ganito kalakas si Gerald? "Apat lang na mga miyembro ng pamilyang Moldell ang nandito ngayon? Well dalawa na lang kayong natitira sa paningin ko. Sumugod kayo sa akin!" sabi ni Gerald na may mahinang ngiti sa kanyang labi. “

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser