Kabanata 917

Pagkatapos nito, umalingawngaw ang mga tunog ng mga wine glasses at mga plato na naghahampasan sa isa’t isa. Lumingon ang lahat para tingnan kung sino ang gumawa ng ingay a nakita nilang lahat sila Berk, Noah, at Yael ay nakahawak sa mesa habang nanginginig sila sa sobrang takot! May dahilan sila para matakot ng ganito. Kung tutuusin, alam nilang tatlo kung gaano kalakas ang pamilyang Moldell. Kahit pa ganoon, binugbog pa rin ni Gerald ang apat na iyon sa harapan pa mismo ng kanilang mga mata! Habang papalapit si Gerald, agad na bumagsak si Berk sa lupa at sumigaw, “P-please, huwag mo akong patayin, Gerald! Patawarin mo ako, please!” Ang malaki at matabang lalaki ay kasalukuyang takot na takot na ang kanyang mga sipon ay tumutulo hanggang sa lapag. “Patawarin kita? Anim na buwan na ang nakalipas nang tumakas ako sa Salford Province, alam mo ba iyon? Mahigit sa thirty na mga kapatid ko ngayon ay wala na sa dahil sa mga tauhan mo. Kaibigan ko silang lahat mula sa Mayberry! Baki

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser