Kabanata 928

Ang bus ay kasalukuyang naglalakbay sa isang kalsada na napapalibutan ng mga bundok at bukod sa kotse na ito, ang kalsada ay walang laman. Kahit saang direksyon na tumingin, mga bundok lamang ang nakikita. "Alam mo, nabalitaan ko na maraming roberies ang nangyayari sa kalsadang ito!" sabi ng isang matabang binata na halatang nanlulumo sa buong biyahe. Nagpatuloy siya nang makita niyang nakatingin na ang iba sa kanya, “Nasa balita yan noon! Isang grupo ng mga magnanakaw ang sumakay ng isang bus sa mismong kalsadang ito, at pagkatapos nila sa kanilang pagnanakaw, pinatay nila ang lahat ng nasa bus!” “Imposible! Medyo alerto ako sa mga ganitong balita... Bakit hindi ko ito nakita noon?" Kinakabahan na tinanong ng isang middle-aged na babae. “Well, nawala agad ang balita hindi nagtagal matapos itong ilabas sa publiko! Kung tutuusin, ang pagkalat ng mga balitang tulad nito nang biglaan ay madaling magsimula ng isang panic!" paliwanag ng matabang lalaki. “Hah. Kahit na umatake man

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser