Kabanata 929

"Nagsasabi ako ng totoo!" dagdag ng dalaga habang unti-unti siyang sumisimangot. “Hoy, taba! Hayaan mo na lang! Maganda nga naman siya! Kung talagang pursigido ka, dito! Kumuha ka na lang ng three dollars sa akin!" alok ng isa sa mga pasahero habang tumatawa. "Totoo ba ito?! Hindi ko inakala na may ganyang babae! Gustong kumain pero ayaw magbayad ng tatlong dolyar!" ngumisi ang matabang lalaki. Nang marinig iyon, lalo pang sumimangot ang dalaga. Kaagad pagkatapos nito, isang panandaliang kabangisan ang sumilay sa kanyang mga mata habang sinasabi niya, "Kung talagang gusto mo ang pera ko, sumama ka sa akin kapag bababa ako ng bus mamaya. Kung tatanggapin mo ang dare ko na ito, kalimutan mo na ang tatlong dolyar, bibigyan kita ng three thousand dollars kung gusto mo! Anong masasabi mo?" malamig na tinanong ng dalaga. "Bakit hindi? Iksw mismo ang nagsabi na bibigyan mo ako ng three thousand dollars! Hindi pa huli ang lahat para bawiin ang pahayag na iyon!" sagot ng matabang lala

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.