Kabanata 939

“E-excuse me...? Pauwiin sila…?” nagtatakang tinanong ni Sherman. "Hindi pa ba nilinaw ni sir ang sarili niya?!" Galit na sumigaw si Whistler. “Ma-malakas at malinaw niya itong sinabi! Iuuwi ko na sila kaagad, master!" sagot ni Sherman habang paulit-ulit na tumango sa sobrang takot. Nang marinig iyon, agad na nagsimulang yumuko ang mga katulong kay Gerald habang isa-isa silang nagpasalamat sa kanya. "Sige, sige na, huwag na kayong magsalita pa... Malaya na kayong lahat na bumalik sa inyong mga tahanan ngayon!" sabi ni Gerald habang nakangiti. Naranasan mismo ni Gerald kung ano ang pakiramdam ng taong napilitang umalis sa kanyang sariling tahanan, kaya hindi niya hahayaan ang mga babaeng ito na patuloy na dumaan sa parehong kalungkutan at hirap na naranasan niya. Para sa kanya, sapat na silang nagdusa pagkatapos nilang maranasan ang kahihiyan na mabili bilang mga utusan. At saka, hindi naman talaga siya dominanteng tao noong umpisa pa lang. Maya-maya pa ay umalis na ang kara

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser