Kabanata 940

"Hindi ka... gusto mo ang master natin?" dagdag ni Lucy nang nakatikom ang bibig niya habang tumatawa. “Tigilan mo na ang kalokohan mo, Lucy... Wala... Wala akong ibang kamag-anak! Pero aaminin ko na nakaramdam ako ng security sa unang pagkakataon na tumingin ako kay master... Ito ang dahilan kung bakit pinili kong manatili dito. Kung gusto ko man siya, paano na ang isang tulad ko ay magiging kwalipikado pqra mahulog sa isang tulad ni master?!” sagot ni Yukie habang namumula. “Speaking of which, Lucy... Naalala ko na mas gusto mong bumalik sa hometown mo kaysa sa akin! Bakit hindi ka umalis noon?" dagdag ni Yukie. “Naramdaman ko lang na ang master ay isang mabuting tao na hindi tayo aabusuhin tulad ng mga nauna nating master... dumagdag pa ang katotohanan na iginagalang niya tayo, kaya naramdaman ko na obligado akong manatili at magtrabaho para sa kanya! Mayroon akong pangalawang dahilan para manatili... Natatandaan mo ba si Tyson? Sinabi niya sa akin na susunduin niya ako noong

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser