Kabanata 946

Kasalukuyan na nagaganap ang gathering sa sa pinakamalaking hotel manor sa Talgo Town. Napuno ng hindi bababa sa isang libong tao ang dumalo dahil dinala ng limang nangungunang grupo sa Talgo town ay ang kanilang mga tauhan. Napuno ang buong venue hanggang sa bawat sulok nito. Kasabay nito, isang mataas na entablado ang hinahanda sa loob ng manor. Nang maayos na ang lahat, ilang upuan ang inilagay sa mataas na entablado at doon uupo ang mga pinuno. “Ikaw ay isang matalino at maparaan na tao, Diego! Hindi ko inakala na gagamitin mo ang kapangyarihan ng civil at militar para ipakita kung gaano tayo kalakas sa baguhang Royal Dragon Group na iyon! Haha! Para kang pumatay ng dalawang ibon gamit ang isang bato!" “Tama ka! Pero inaalala ko lang kung walang magbabago ngayong nakuha na ng Royal Dragon Group ang pharmaceutical company na dating pangunahing pinagmumulan ng kita natin. Nabalitaan ko rin na ang boss ng Royal Dragon Group ay isang binata. Sa tingin niya ba ay makukuha niya

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser