Kabanata 947

Hindi inasahan ni Diego at ng iba pang mga boss na hindi aatras sa laban ang mga mula sa Royal Dragon Group. Sa katunqyan, si Gerald at ang kanyang mga tauhan ay mukhang mataas ang kumpyansa sa buong pangyayari. Nang mapansin nila iyon, napagtanto ni Diego at ng mga boss lalo lang silang mahihirapang panatilihin ang kumpanya ni Gerald sa hinaharap kung hindi nila ipapakita ang kanilang kapangyarihan. Hindi nagtagal, nagsimula na ang civil at militar gathering at dinala sa loob ng isang malaking lugar na hinanda sa gitna. Pinili ng limang grupo ang kanilang pinakamakapangyarihang mga subordinates para makilahok sa kompetisyon. Pinili ni si Whistler at ang ilan pa niyang malalakas na mga tauhan para lumahok sa kompetisyon. Ang mga napili ni Gerald ay sumailalim sa personal special training ng kasama niya. Dahil doon, mas pinalakas ang kanyang pwersa kumpara dati. Sa pagsisimula pa lang ng kompetisyon, nagulat ang lahat nang makitang nilang umatake agad ang mga tauhan ni Gerald.

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser