Kabanata 950

"Madali nating malulutas ang sitwasyong ito. Sa nakikita ko, kailangang buhay rin ang kapalit ng isang buhay. May itatanong ako sayo. May nadakip ka bang tao na ang pangalan ay Drake Jay? Kung meron, nasaan siya?" tanong ni Gerald. “Pu-pumunta ka dito para iligtas siya... Oo, hawak ko siya! Pakakawalan ko siya ngayon pero kailangan mong mangako na palalayain mo rin ako kapag nakalaya na siya!" sabi agad ni Sven. "Sa tingin mo ba nasa posisyon ka para humingi ng demand? Tumigil ka sa kalokohan mo at palayain mo siya ngayon din!" Sabi ni Gerald habang hinihigpitan ang diin ng palad niya sa leeg ni Sven. “Na-nakakulong siya sa ilalim ng casino na ito sa isang preso! Uutusan ko ang isang subordinate ko na palayain siya ngayon kung gusto mo!" Sa kabutihang palad, si Sven ay isang prangka na tao at hindi nagtagal ay sinundan ni Whistler ang subbordinate pababa sa cellar ng casino. Pagkatapos ay dinala niya si Drake patungo kay Gerald. Si Drake ay nasa kakila-kilabot na kalagayan,

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.