Kabanata 951

Samantala, pauwi na si Gerald at ang kanyang mga tauhan nang biglang napansin ni Gerald ang isang grupo ng mga sasakyan na nakaparada sa harap mismo ng kanilang manor. "Sino kaya ang mga taong iyon..." nalilitong sinabi ni Whistler. "Sa nakikita ko, mukhang si Quest iyon, ang young master ng Westley family. Siguro meron siyang balita tungkol sa bagay na matagal ko nang pinapahanap sa kanya,” sagot ni Gerald habang nakangiti. Inimbita niya si Quest sa kanyang mansyon, saglit na nag-excuse si Gerald na dalhin si Drake sa isa pang kwarto para malagyan siya ng maayos na bandage sa kanyang mga sugat. Nang matapos iyon, pumunta siya sa sala kung saan nakaupo si Quest na matiyagang naghihintay habang may hawak siyang dokumento at humihigop ng tsaa. Ang magalang na pag-uugali ni Quest ay malinaw na nagmula sa kanyang paggalang kay Gerald. Kung tutuusin, imposible para sa isang mayamang tagapagmana na tulad niya na kumilos ng magalang sa sinuman noon. Kung tutuusin, malaki ang respeto

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser