Kabanata 961

“…Ah... Noong hinawakan ka niya, sinamantala ko lang ang pagkakataong mag-slide pababa sa slope! Ang kailangan ko lang gawin pagkatapos noon ay lumihis pabalik sa mga sasakyan!” paliwanag ni Gerald. "Okay! Hindi ko inaasahan na matalino ka pala!" gulat na sinabi ni Tulip. Umiling lamang si Gerald sa katahimikan nang marinig iyon. Pagdating sa paanan ng bundok, nanliit ang mga mata ni Gerald nang makita niyang may iba pang mamahaling sasakyan na kasalukuyang mabilis na humaharurot papunta sa kanila. Nang mapalibutan na ng mga sasakyan ang lugar, agad na sumigaw si Tulip. "Hala! Kotse yan ng tatay ko! Malamang sinabi sa kanya ni Nicole na nandito ako! Siguradong yari ako ngayon!" sabi ni Tulip habang nanginginig sa takot. Makalipas ang ilang segundo, lumabas mula sa kotse ang isang middle-aged na lalaki at nagsimula itong maglakad palapit sa kanya bago nag-aalalang nagtanong, "O-okay kaya lang ba… second young lady?" “H-humph! Kung huli ka nang dumating, hindi mo na ako sig

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.