Kabanata 962

"Ano nang nangyayari?" tanong ni Gerald. “Binugbog yung lecturer na kumuha ng laboratory time natin kanina! Nasa malaking problema ngayon si Mr. Yoxon! Hindi niya maiiwasan ito dahil nasaktan niya ang young master ng pamilyang Lightburn! Kung hindi mo alam, ang young master ng pamilyang Lightburn ay nasa ilalim ng proteksyon ng underground forces!" paliwanag ni Specky. Nang marinig iyon, tumingin si Gerald sa harapan at nakita si Quinlan na napapaligiran ng grupo ng mga lalaki na nakasuot ng itim na suit. Nandoon din si Marjorie at ang ilan pang babaeng lecturer, silang lahat naman ay mukhang nanlalamig sa sobrang takot. "Hindi pa tayo tapos!" sigaw ng isa sa mga lalaking nakaitim habang nakatitig kay Quinlan. Makikita sa mukha ni Quinlan ang ilang malinaw na marka ng sampal sa kanyang mga pisngi. Habang patuloy na sinusubukan ng chancellor ng university na pakalmahin ang sitwasyon, pinunasan lang ni Quinlan ang dugo sa kanyang salamin at ngumisi, "Okay lang, chancellor. Hayaa

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser