Kabanata 973

“Kung pwede, gusto kong ipasa mo ang message na ito, kasama ang aking business card, sa Royal Dragon Group... 'Umaasa ang pamilyang Takena na magkaroon ng pagkakataong makipagkita at makasamang kumain si Mr. Crawford-san mula sa Royal Dragon Group. Tinatanggap mo ba ang aking offer?’ Umaasa ako na ipaparating mo sa kanila ang message na ito para sa akin!” paliwanag ni Meiko nang yumuko siya ulit habang iniaabot ang kanyang business card. Matapos kunin ito sa kanya, tiningnan ni Gerald ang kanyang card habang iniisip ang nakakahanga at katalinuhan ng mahinhin na babaeng ito. Gayunpaman, alam ni Gerald na malamang ay may kinalaman ito sa kung gaano kahigpit ang kultura ng Hapon. Gayunpaman, naniniwala pa rin siya na si Meiko ay hindi isang simpleng tao. Lalong nadagdagan ang kanyang hinala dahil hindi niya alam kung ano ang pinagkakaabalahan ng pamilyang Takena. Matapos mag-isip ng sandali, tumango si Gerald at sumagot, “Sige, ipapasa ko sa kanila ang message na ito para sayo, Mi

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser