Kabanata 974

Sobrang na-excite si Gerald nang makita sila ngunit mabilis niyang pinakalma ang kanyang sarili. Alam ni Gerald na sa wakas ay nakapag pahinga ang kanyang pamilya matapos ang kanyang matagal na pagkawala, ngunit alam din niya na hindi siya pwedeng magmadaling bumalik sa pamilyang Crawford. Naisip niya na masasayang ang lahat ng efforts niya kapag lumabas ang balita sa publiko tungkol sa bagay na ito. Ang pundasyong napakahirap niyang itinatag ay madaling sisirain ng pamilyang Moldell kapag nangyari iyon! Naintindihan niya ito at alam niyang hindi pa niya kayang makipagkasundo sa kanyang pamilya sa ngayon! Matapos makita sa huling pagkakataon sina Bea at Lyra, tumalikod siya at agad na umalis sa eksena. "Dumating ka na sa wakas, Lyra! Hinihintay kitang dumating!" excited na sinabi ni Heidi. "Mukhang matagal kang naghintay!" sagot ni Lyra na may banayad na ngiti sa kanyang mukha. Nang tumayo si Lyra sa kanilang harapan, naramdaman ni Juliet na parang natatapalan siya ng dal

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser