Master Blair: Maalab na Panunuyo

Master Blair: Maalab na Panunuyo

By: Webfic
8.7
Ongoing
Updated up to Chapter 200
12.8K
Views
Read Now
Share:
facebooktwitterinstagramcopy
Matapos iligtas ni Blair ang anemic na si Mable, makapal ang mukha niya sa pangungulit sa kanya na suklian siya gamit ang kanyang katawan. Ngunit, sa dalawang taon nilang pagsasama, paulit-ulit na tumanggi si Blair at sinasabi, “Hindi ka nababagay na magkagusto sa akin!” Kaya, nahimasmasan si Mable at napagdesisyunang bumalik sa tunay niyang sarili. Matapos ang paghihiwalay, nalaman ni Blair, na ang dating asawa na itinapon niya na parang lumang mga sapatos, ay naging isang makapangyarihan na tao. Sinasamba siya ng mga mayayaman bilang reyna nila, habang ang mga nakatagong pamilya naman ay itinuturi siyang kamahalan nila. Samantala, pinuno naman ang tingin sa kanya ng mga top mercenaries, habang alamat naman ang tingin sa kanya ng mga medical leaders. Kahit ang pinakamayaman na tao sa buong mundo ay araw-araw live na nagtatapat sa kanya sa engrandeng paraan… “Mr… Mr. Fowler, Si Madam—” “Gusto akong makita?” “Hindi po, ang prinsipe po ng Tolfiend, at major-general ng Sorolen ay patungo na po kay Madam para magpropose!” Hinampas ni Blair ang lamesa at tumayo. May tinawagan siya sa telepono at sinabi, “Mabes, magpakasal tayo muli…” “Magpakasal muli? Hindi ka nararapat!”

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.